Zhuqing You

I met Zhuqing during a workshop I did in Hangzhou in 2015.